fbpx

Adatkezelési tájékoztató

A jonalapivany.hu – A Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

A Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány (későbbiekben adatkezelő), a www.jonalapivany.hu weboldal üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot, egyben Adatkezelési Tájékoztatót teszi közzé, mely tartalmát az jonalapivany.hu, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. ADATKEZELŐ

Székhely/postázási cím: 1134 Budapest, Váci út 47. B.lph.
Képviselője: Szebenyi Péter, a kuratórium elnök
Adószám: 18903221-1-41
Elérhetőség: info@jonalapitvany.hu, vagy a weboldalon keresztül: https://jonalapitvany.hu/
Adatkezelés nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012433

2. A KEZELT ADATOK

a.) A portál látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül az egyes letöltött oldalak neve, időpontja, bejelentkezett felhasználó esetén a felhasználó azonosítója.

Az jonalapivany.hu tájékoztatja felhasználóit, hogy a www.jonalapivany.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics használja.

b.) A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az jonalapitvany.hu weboldalra látogatók engedélyezik az jonalapivany.hu részére a Google Analytics használatát egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az jonalapitvany.hu részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Az jonalapivany.hu a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja. A program használatával az jonalapivany.hu információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.

c.) Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni vagy letiltani, a funkcióról azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök, azon belül a Beállítások, azon belül az Adatvédelem beállításai alatt. Ott beállíthatja, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

d.) Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTALMA

A Felhasználó által megadott személyes adatok esetében, amíg a Felhasználó használja a Szolgáltatást. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, a törlésre vonatkozó, az info@jonalapitvany.hu email címre megküldött kérésének beérkezését követően a Szolgáltató törli az adatokat.

A személyes adatok törlése:

A Felhasználó saját személyes adataira vonatkozó törlési kérését e-mailben az info@jonalapitvany.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési kérés beérkezését követően törli az adatokat.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@jonalapitvany.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

5. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

a) A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki.

6. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám: 13962982-2-42
Közösségi adószám: HU 13962982

A DOTROLL KFT. biztosít tárhely és domainszolgáltatásokat a jonalapitvany.hu platform üzemeltetéséhez.

7. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

a) A 2. a) pontban megjelölt adatok automatikusan rögződnek, a többi személyes adat megadásáról a felhasználók önkéntesen döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.
b) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg a személyes adatokat. Tájékoztatás a info@jonalapitvany.hu e-mail címen kérhető. A tájékoztatást az adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
c) Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a info@jonalapitvany.hu e-mail címen az adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a info@jonalapitvany.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőnél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A fentieken kívül az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeivel kérjük keresse az üzemeltető munkatársát az info@jonalapitvany.hu e-mail címen.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

a) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

b) Az érintett kérheti az alábbi hatóságok segítségét is az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: +36 (1) 4757 100
Telefax: +36 (1) 269 1615

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság

Székhely: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391 1410

Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcím: www.naih.hu

  • A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az adatkezelő által elkészített adatkezelési tájékoztató minden eleme legjobb tudásunk szerint írtuk össze a GDPR-nek megfelelően. Bízunk benne, hogy megfelelően.